kontakt

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Visacom Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych klientach. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018.

Kto jest administratorem moich danych?
Firma Visacom Sp. z o.o. ul. Wł. Trylińskiego 8/L1, 10-683 Olsztyn, +48 89 534-23-23

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
W trosce o Państwa dane osobowe powołaliśmy do życia Inspektora Ochrony Danych. W sprawie danych osobowych przetwarzanych przez naszą kancelarię kontakt można nawiązać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? Dane osobowe są przetwarzane w celach:
• realizacji kontaktów handlowych i realizacji współpracy handlowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
• realizacji rekrutacji osób na stanowiska pracy w naszej firmie.

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług zakresie.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Dane osobowe pozyskane od klienta firmy Visacom Sp. z o.o. nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane? Dane będą przechowywane/przetwarzane:
• jeśli dane dotyczą zawartej z Visacom umowy handlowej to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
• jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub zakończenia procesu rekrutacji chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych pod kątem przyszłych rekrutacji.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych? Prawa, które przysługują każdej osobie to:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
• prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
• prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Skąd macie moje dane? Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy handlowej świadczonej przez naszą firmę.

Jak chronicie moje dane?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów kancelarii i przetwarzanych w systemach informatycznych kancelarii. , w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.