kontakt

Blog

Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby spółki

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 kwietnia 2023 roku zmienił się adres siedziby spółki Visacom Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
NOWY ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI TO:
ul. Władysława Trylińskiego 8/L1, 10-683 Olsztyn
Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko adresu siedziby firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adresy mailowe, adres strony internetowej, pozostają bez zmian.
Prosimy o odnotowanie powyższego faktu w Państwa księgach, rejestrach i kierowanie bieżącej korespondencji na wskazany nowy adres siedziby Spółki.
Z poważaniem,
Visacom Sp. z o.o.