Od 2017 roku Spółka Visacom współpracuje z Naukowym Kołem Marketingu działającym przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rezultatem wspólnej pracy jest udział w licznych wydarzeniach NKM i Visacom, m. in. olimpiadach, konferencjach czy spotkaniach naukowych.