Automatyka budynkowa

BMS z ang. Building Management Systems służy do zarządzania budynkami w zakresie integracji innych systemów, monitoringu, kontroli oraz optymalizacja pracy instalacji i urządzeń technicznych w budynkach.

Funkcjonalności systemów BMS:

  •  sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
  •  sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń
  •  sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją
  •  systemy alarmowy i monitoringu (telewizji przemysłowej)
  •  systemy sterowania zasilaniem UPS
  •  system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

Korzyści ze stosowania systemów BMS:

  •  oszczędność energii - dzięki integracji pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia
  •  możliwość analizy danych dotyczących zużycia energii i mediów
  •  szybka diagnostyka usterek w instalacji oraz pomoc w definiowaniu ich przyczyn

Masz pytania? Napisz do nas!

loga_eu