kontakt

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Zespół Visacom realizuje inwestycję związaną z budową i wyposażeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego, które posłuży do przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych z dziedziny automatyki przemysłowej oraz inżynierii oprogramowania (SE - Software engineering).

Stworzymy odpowiednie zaplecze, będziemy realizować prace z zakresu B+R i wdrożenia własnych innowacyjnych, unikalnych produktów, jak również wykonywać usługi B+R dedykowane innym przedsiębiorstwom.

Główną działalnością w Centrum Badawczo-Rozwojowym będzie prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych.

W stworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym realizowane będą prace badawcze obejmujące automatyczną ocenę optyczną jakości produkcji oraz zastosowanie metod uczenia maszynowego w planowaniu i nadzorze produkcji. Odbywać się to będzie przy użyciu narzędzi zarówno matematycznych, jak i programowych. Powstanie nowoczesnych metod uczenia maszynowego pozwoli na spojrzenie na omawiane problemy, które są charakterystyczne dla prac produkcyjnych z nowej, nieeksplorowanej dotąd strony.

W CBR opracowywane będą innowacyjne produkty związane z:

  • oprogramowaniem dedykowanym,
  • automatyką przemysłową,
  • modelowaniem analitycznym,
  • analizą i opracowaniem algorytmów uczenia maszynowego (SI),
  • systemami optyczno-wizyjnymi.

Poprzez wykorzystanie stworzonej i nabytej w ramach realizacji niniejszego projektu infrastruktury B+R zmierzamy świadczyć usługi B+R wykorzystując tym samym posiadany i planowany do rozbudowy potencjał, w tym kadrowy. Zapraszamy do współpracy.

Masz pytania? Napisz do nas!