Centrum Badawczo-Rozwojowe

cbr

Zespół Visacom podjął się realizacji inwestycji związanej z budową i wyposażeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego, które posłuży do realizacji prac badawczo – rozwojowych z dziedziny automatyki przemysłowej oraz inżynierii oprogramowania (SE - Software engineering).

Stworzenie odpowiedniego zaplecza ma zapewnić naszej firmie z jednej strony możliwość opracowania poprzez realizację prac B+R i wdrożenia własnych innowacyjnych i unikalnych produktów, a z drugiej realizowania usługi B+R dedykowanej innym przedsiębiorstwom.

Poprzez wykorzystanie stworzonej i nabytej w ramach realizacji niniejszego projektu infrastruktury B+R zmierzamy świadczyć usługi B+R wykorzystując tym samym posiadany i planowany do rozbudowy potencjał, w tym kadrowy. Zapraszamy do współpracy.

Formularz kontaktowy


[No form id or name provided!]